Úvodní slovo | Infekce a záněty v těhotenství
Infekce v těhotenství

Úvodní slovo

S infekčními nemocemi se všichni setkáváme v průběhu celého života. Naprostou většinu z nich se nám daří zdárně překonat. U těhotných žen však některé jinak banální infekce získávají na závažnosti, protože kromě onemocnění matky mohou narušit zdárný průběh těhotenství a v krajním případě způsobit potrat nebo postižení ještě nenarozeného dítěte. Takových infekcí naštěstí není mnoho.

Každá žena by měla již před otěhotněním nebo na začátku gravidity mít dostatek informací o riziku nákazy. Měla by vědět, které infekce již pro ni nejsou nebezpečné, protože je chráněna protilátkami po očkování nebo infekci prodělala již dříve, a které ji naopak stále ohrožují.

V naší poradně pro infekční nemoci v těhotenství bychom chtěli nabídnout ženám, které již těhotné jsou nebo těhotenství plánují, validní informace o výši rizika, včetně možnosti vyšetření, které prokáže, zda žena již danou infekci prodělala, nebo je naopak potřeba se před ní chránit. Tyto testy však budou plánovány racionálně, nejlépe „šité na míru“ každé ženě. Probereme s Vámi výsledky těchto vyšetření, vysvětlíme, co znamenají a jak s nimi naložit, doporučíme vhodná opatření. V případech, kdy by opravdu hrozilo nebezpečí z nákazy plodu, nabídneme návaznou péči na našich klinických pracovištích. Cílem této aktivity je co nejvíce minimalizovat stres a negativní následky, které mohou být spojeny s neadekvátním a mnohdy neopodstatněným strachem o dítě, poskytnutí informací, které napomohou zdravému vývoji v těhotenství, a cílené vyhledávání těhotných žen, které problém mají a zatím o něm nevědí. Prevence je v tomto ohledu jednou z nejvýznamnějších zbraní.

MUDr. Markéta Geleneky
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.