Zika virus | Infekce a záněty v těhotenství
Zika virus

Zika virus

Výskyt a šíření viru

Tento virus je mezi lidmi přenášen komáry druhu Aedes (ve střední Evropě se nevyskytují). Je známý již více než šedesát let. Poprvé byl objeven v Africe, odkud se podél rovníku rozšířil do Asie. První významnější epidemie proběhla v letech 2013-2014 ve Francouzské Polynésii a Mikronésii, společně s epidemií hemorhagické horečky dengue. V dubnu 2015 byly popsány první případy v Brazílii a posléze se virus velmi rychle rozšířil do řady zemí jižní a střední Ameriky.

Do února 2016 onemocnění prodělalo více než 1,6 miliónů osob v zasažených oblastech, nejvíce v Brazílii. Virus byl prokázán také ve spermatu infikovaných mužů a nelze tedy vyloučit jeho přenos  pohlavním stykem. Byla prokázána i přítomnost viru ve slinách a moči, zda se však může podílet na přenosu infekce není v tuto chvíli jasné. V Evropě jsou zatím hlášeny jen ojedinělé případy, vesměs u cestovatelů, vracejících se z rizikových oblastí.

Zika virus – klinické projevy

Nemoc se rozvine do několika dnů po poštípání komárem. Obvykle připomíná chřipku. Nemocní jsou unavení, mají zvýšenou teplotu, bolesti kloubů, svalů a hlavy, někteří také zánět spojivek nebo vyrážku. Obtíže odeznívají během 2-7 dnů. Komplikace jsou vzácné, nicméně mohou být závažné. U několika pacientů byl popsán Guillain-Barré syndrom, neurologické onemocnění, které se projevuje nejčastěji obrnou dolních končetin. Virus s největší pravděpodobností dokáže způsobit poruchu vývoje ještě nenarozených dětí, které se rodí s takzvanou mikrocefalií (viz dále- zika virus – těhotenství).

Zika virus – diagnostika

Virus lze laboratorně prokázat během prvního týdne po vzniku prvních příznaků pomocí PCR metody. Od konce prvního týdne nemoci se dá infekce prokázat také pomocí protilátek v krvi, odběr je nutné opakovat po 2-3 týdnech. Problémem může být správné vyhodnocení výsledku, protože protilátky se někdy tvoří i u pacientů, kteří prodělávají infekci způsobenou příbuzným virem (například virem horečky dengue nebo chikungunya, které jsou v těchto oblastech časté a mohu se projevovat podobně). Diagnostiku viru Zika pomocí PCR aktuálně provádí Národní referenční laboratoř pro arboviry při Zdravotním ústavu Ostrava.

Zika virus – léčba

V současné době není k dispozici žádný antivirový lék, který by byl na tento virus účinný. Nicméně v naprosté většině případů je dostačující klid, léky snižující horečku a dostatek tekutin. Jednou z priorit WHO je rychlý vývoj vakcíny, která by byla přednostně určena pro dívky a mladé ženy, které by tak byly chráněny před virem především v období těhotenství.

Zika virus – těhotenství

Již při epidemii v letech 2013-1024 se zvažovala možnost přenosu infekce z matky na plod při nákaze v těhotenství. V roce 2015 byl v Brazílii pozorován zvýšený počet novorozenců, kteří se narodili s abnormálně malou hlavičkou (mikrocefalie). Je velmi pravděpodobné, nicméně zatím ne jednoznačně potvrzené, že je to způsobeno proděláním infekce Zika virem nejspíše na počátku těhotenství. U těhotné ženy toto onemocnění nemá horší průběh než je běžné, často proběhne dokonce zcela bez příznaků. Virus však dokáže způsobit nedostatečný vývoj mozku u ještě nenarozeného miminka (mikrocefalie). To poté vede k opožďování vývoje, neurologickým problémům, v závažných případech i k úmrtí. Do konce ledna 2016 bylo hlášeno 3718 případů mikrocefalie u novorozenců v rizikových oblastech, 38 dětí zemřelo.

Zika virus – možnosti prevence

Dokud nebude k dispozici účinná vakcína, je nutno se chránit před poštípáním infikovaným komárem. Nezbytné je používání účinných repelentů a nošení světlého oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Doporučuje se spaní pod moskytiérou, případně v místnostech se zavřenými okny a dveřmi, se sítěmi nebo roletami v oknech a dveřích.

V současné době je doporučováno, aby těhotné a těhotenství plánující ženy nenavštěvovaly rizikové oblasti. Těhotné ženy by také neměly mít nechráněný pohlavní styk s partnery, u kterých je infekce Zika virem prokázaná nebo možná.

Webové zdroje (stav: 9. 2. 2016):
http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/qa-pregnant-women.html
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Zika-virus-French-Polynesia-rapid-risk-assessment.pdf
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/6/14-0138_article
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4593458/
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20751