Prevence a profylaxe vrozených nákaz | Infekce a záněty v těhotenství
Infekce v těhotenství

Prevence a profylaxe vrozených nákaz

Prevence vrozených nákaz jsou souborem doporučení, která vedou ke snížení rizika infekce u ženy či plodu. Jedná se o hygienicko-epidemiologické postupy, prenatální screening, preventivní podávání antibiotik (profylaxe) či očkování. Některé z nich patří do rukou lékaře, jiné může praktikovat každá žena sama. Jsou zaměřeny zejména na minimalizaci přenosu nákaz.

Prevence je účinnější než řešení problémů

Za důležitý lze považovat fakt, že prevence je vždy účinnější než řešení již nastalých problémů. Proto je vhodné, aby se žena plánující těhotenství o tato doporučení zajímala. Velkou výhodou je, pokud ví, zda již prodělala infekce, které by mohly těhotenství ohrozit v případě, že by se nakazila během gravidity. Jako typický příklad lze uvést například neštovice. Prodělala-li je žena v minulosti, těhotenství neohrožují, zatímco pokud se s nimi setká poprvé až v graviditě, vyvolávají v některých případech závažné poškození plodu. Séronegativní ženy (které se s infekcí nesetkaly a těhotenství plánují) pak mohou zvážit očkování či alespoň dbát na preventivní opatření omezující pravděpodobnost nákazy.