Prenatální (prekoncepční) screening | Infekce a záněty v těhotenství
Infekce v těhotenství

Prenatální (prekoncepční) screening

Prenatální screening je vyšetření krve, jež pomáhá odhalit ženy infikované rizikovými infekcemi v těhotenství v případě, že o nich nevědí, protože probíhají bez příznaků. Zároveň se lze zaměřit na otázku, která onemocnění žena plánující těhotenství již prodělala. Pak je možné doporučit vhodná preventivní opatření těm ženám, u nichž vznikne riziko infekce v graviditě. Podle toho rozeznáváme screening prekoncepční (provedený v období před otěhotněním) a prenatální (co nejdříve po otěhotnění). Podstatná je pak samozřejmě interpretace výsledků.