Zarděnky (rubeola) | Infekce a záněty v těhotenství
Nejvýznamnější infekce v těhotenství

Zarděnky (rubeola)

Zarděnky jsou obvykle nekomplikovaným virovým onemocněním postihujícím především děti. K jeho hlavním projevům patří horečka a nepříliš nápadná vyrážka. Nicméně tento virus patří k těm, které průběh těhotenství ohrožují nejvíce. Nakazí-li se žena v prvních 12 týdnech těhotenství, existuje více než 80% riziko potratu nebo poškození plodu. Pokud těhotenství pokračuje, narodí se obvykle děti s těžkými srdečními vadami, hluché a opožďují se ve vývoji. U nás se s touto nemocí setkáváme vzácně, hlavně díky povinnému očkování již v dětském věku. Za poslední dvě desetiletí jsme zaznamenali jen několik ojedinělých případů, vždy se jednalo o ženy ze zemí, kde se na toto onemocnění na rozdíl od ČR neočkovalo a kde také došlo k nákaze.